Μουσικοί και Μουσική

classic Classic list List threaded Threaded
9 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Μουσικοί και Μουσική

Δημήτρης Β.
Administrator
Εδώ θα ανεβάζουμε τα μουσικά βιντεάκια που μας αρέσουν και θα συζητάμε για μουσική
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Μουσικοί και Μουσική

Δημήτρης Β.
Administrator
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Μουσικοί και Μουσική

Δημήτρης Β.
Administrator
Woodstock, 3 Days of Peace & Music δείτε και ακούστε διάρκεια 1ώρα 50 λεπτά 59 δευτερόλεπτα
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Μουσικοί και Μουσική

SOCRATIS
In reply to this post by Δημήτρης Β.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Μουσικοί και Μουσική

SOCRATIS
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Μουσικοί και Μουσική

SOCRATIS
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

NA TANE TO EIKOSIENA

SOCRATIS
<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/IbUmjr7p_Ls" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ωδή στο Γεώργιο Καραϊσκάκη

SOCRATIS
<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/mrgfprNyYCo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ωδή στη χαρά (Μπετόβεν)

SOCRATIS
<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/Wod-MudLNPA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>