Βαρελογιάννης Δημήτρης. Φωτογραφικό άλμπουμ

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Βαρελογιάννης Δημήτρης. Φωτογραφικό άλμπουμ

Δημήτρης Β.
Administrator
This post was updated on .

Μικρός με την μητέρα μου Αλεξάνδρα και τον θείο μου αδελφό του πατέρα μου Γιώργο Βαρελογιάννη
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Βαρελογιάννης Δημήτρης. Φωτογραφικό άλμπουμ

Δημήτρης Β.
Administrator


Πάνω στον Γερανό από αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναικού. Νομίζω το σκορ ήταν 3-3.

Από την εποχή που δούλευα στην τηλεόραση.
Ήμουν από τους πρώτους που δούλεψαν για την ιδιωτική τηλεόραση σχεδόν από την αρχή.