ΚΟΜΜΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΝΟΥΛΙΑ παλια ελληνικη ταινια

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ΚΟΜΜΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΝΟΥΛΙΑ παλια ελληνικη ταινια

evelina
Καλησπερα σας,

Ψαχνω την ελληνικη τανια ΚΟΜΜΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΝΟΥΛΙΑ με τους ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΠΥΡΙΟΧΟ, ΔΕΜΙΡΗ, της ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΦΙΛΜΣ, ΤΟΥ 1982

υπαρχει περιπτωση να την εχει καποιος καπου??