ΤΗΣ ΚΑΚΟΜΟΙΡΑΣ (1963) «Ο μπακαλόγατος». Ολόκληρη η θρυλική ταινία με τον Χατζηχρήστο να δίνει ρέστα σαν Ζήκος

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ΤΗΣ ΚΑΚΟΜΟΙΡΑΣ (1963) «Ο μπακαλόγατος». Ολόκληρη η θρυλική ταινία με τον Χατζηχρήστο να δίνει ρέστα σαν Ζήκος

Δημήτρης Β.
Administrator
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ΤΗΣ ΚΑΚΟΜΟΙΡΑΣ (1963) «Ο μπακαλόγατος». Ολόκληρη η θρυλική ταινία με τον Χατζηχρήστο να δίνει ρέστα σαν Ζήκος

nikolas
thanks
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ΤΗΣ ΚΑΚΟΜΟΙΡΑΣ (1963) «Ο μπακαλόγατος». Ολόκληρη η θρυλική ταινία με τον Χατζηχρήστο να δίνει ρέστα σαν Ζήκος

George
thanks
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ΤΗΣ ΚΑΚΟΜΟΙΡΑΣ (1963) «Ο μπακαλόγατος». Ολόκληρη η θρυλική ταινία με τον Χατζηχρήστο να δίνει ρέστα σαν Ζήκος

μανος κρητη
In reply to this post by Δημήτρης Β.
σας ευχαριστο πολλυ