Νέο forum προσπάθεια διασύνδεσης και κουβεντούλας

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Νέο forum προσπάθεια διασύνδεσης και κουβεντούλας

Δημήτρης Β.
Administrator
Έφτιαξα αυτό το ελεύθερο φόρουμ σαν προσπάθεια να συνδεθούμε όλοι εμείς οι Μεσοχωρίτες αλλά και όσοι άλλοι φίλοι θέλουν,  να ανταλλάξουμε απόψεις για κάθε θέμα που μας απασχολεί.
Είναι ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα ο ένας τον άλλο, ανταλλάσσοντας απόψεις.
Θα δημοσιεύουμε επίσης νέα και πληροφορίες παντός είδους.
Στηρίξτε την προσπάθεια αυτού του ελεύθερου forum με την εγγραφή σας και τα σχόλιά σας.